Tag Archives: maa takafulink pendidikan

AIA Public Takaful – A Life Joy-i

PENGENALAN A-Life Joy-i adalah pelan Takaful berkaitan pelaburan caruman berkala yang patuh syariah. Ia menyediakan perlindungan ke atas kematian dan hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK). Pelan ini disertakan dengan ciri Pertumbuhan Auto yang akan meningkatkan amaun perlindungan kepada 200% secara automatik apabila anak anda mencapai umur 18 tahun, tertakluk kepada terma dan syarat. A-Lifeā€¦ Read More »