Tag Archives: perlindungan 1 juta

AIA Public Takaful – A Lifelink-i

A-LifeLink-i menyediakan perlindungan ke atas kematian sehingga umur 100 dan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal(HUMK) sehingga umur 70. Terdapat pelbagai pilihan faedah tambahan untukmeningkatkan perlindungan perubatan, penyakit kritikal, kemalangan dan hilang upaya. Pilihan dana-dana berkaitan pelaburan ditawarkan untuk memenuhi keperluan simpanan anda. Akaun Peserta Setiap peserta yang menyertai pelan A-Life Link i akan mempunyai dua… Read More »