Tag Archives: wasi

Hibah dan Wasi Dalam Pewarisan Wang Pampasan Takaful dan Insurans

Pernahkan anda menyemak semasa anda meletakkan penama dalam borang penama takaful atau insurans sama ada ianya berada di dalam instrumen wasi atau hibah. Kedua-dua instrumen ini mempunyai kaedah pembahagian yang berbeza dan jika tidak berhati-hati, penama boleh menanggung dosa akibat tidak mengetahui cara sepatutnya wang pampasan takaful itu dibahagikan. Majoriti pengendali insurans dan takaful di… Read More »